FANDOM


Chuyện Rau Quả 11 câu chuyện trong một is the Vietnamese adaptation of the American parody series for YouTube VeggieTales 12 Stories in One.

EpisodesEdit

 1. Khi nào thì Daydream Junior? (When Does Junior Daydream?)
 2. Thiên Chúa muốn tôi yêu kẻ thù của tôi? (God Wants Me to Love My Enemies?)
 3. Bạn có mơ mộng không? (Are You Day Dreaming?)
 4. Thuyền trưởng Willow và Nhà máy Sô cô la Nezzer (Captain Willow and the Nezzer Chocolate Factory)
 5. Dave và Tiny Meatball (Dave and the Tiny Meatball)
 6. Oy đã cứu Giáng sinh (The Oy That Saved Christmas!)
 7. Một ca khúc rất lố bịch (A Very Ridiculous Sing-Along/Very Ridculous Songs!)
 8. Larry-Boy và Gas từ Outer Space (Larry-Boy! and the Gas from Outer Space!)
 9. Josh và sự sụp đổ của người Do thái (Josh and the Fall of the Israelites)
 10. Blueberry và Treehouse (The Blueberry and the Treehouse)
 11. Larry-Boy và sức mạnh của pháo hoa (Larry-Boy and the Power of Fireworks!)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.